mandag 20. mars 2017

OPEN CALL 
contact for participationTEMPORARY ACADEMY 
ATHENS, 9 April 2017, 5pm at Plato's garden

Artists, thinkers, inventors, let´s have a gathering at Plato's garden in Athens.
Come and contribute with one of your most important questions, and suggest your answer within a 5 minutes speech.
Let´s discuss all contributions together.

As many know, the garden of Plato is said, to be the historic site of the worlds first (Temporary) Academy, lasting for about 300 years in its first period.
Please let us know about your contribution in advance by taking contact with André Tribbensee


See you soon in Athens.


How to get there:
Find your way to «Monastiriou street» at «Akademias Platonos Square» about 3 km from the center of Athens. 

Continue Monastiriou street by walking another 10-15 min. and you will reach a park where you will find the excavation site of Plato's academy, next to the site of the ancient gymnasium.

mandag 13. mars 2017

«THE JURY» at PARALLEL UNIVERSITY 
11 March 1017, Arkivet, Kristiansand Norway
A team of actors, director and stage-manager, exercising the piece «JURYEN - 12 EDSVORNE» at PARALLEL UNIVERSITY (PU), which has been temporarily located at «ARKIVET»*.

The theatre play JURYEN (also known as Twelve Angry Men) is the narrative of a trial with death penalty as a possible consequence for the accused. It tells the story of a jury discussing the case of a young man accused for murder, which outcome seems to be obvious, but as more the jury proceeds their work the more aspects and individual concerns appear, asking outspoken and unspoken questions, complicating, involving and confronting us not at least with our own prejudges.
By performing the play in an informal setting the usual distance between audience and performers could be avoided, conventional perspectives questioned and almost confused.
After a 2 hours lasting performance we had an open talk, remarking characters and situations, figuring out relational, semantic and ethic aspects. Allowing insight in their working process and methods, actors and director could get feedback on their work and questions while still developing and adjusting it. 
For director Harry Guttormsen and his team the physical and historic context of the site «ARKIVET» (The Archive)*, has not been coincidence but a choice.

*ARKIVET as the site for this meeting, has been contributing with a temporary but serious and tragic context, as the building which nowadays serves as a centre for peace-research and documentation, has during the 2´nd worldwar functioned as the regional Nazi-occupants headquarter, administrating oppression, torture and deportation.

Many thanks to director Harry Guttormsen, the actors Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen, Hege O. Enger, Even Rasmussen, Ulrik Waarli Grimstad, Steffen Mulder, Johannes Blåsternes, Nasrin Khusrawi, Ingrid Klem, Kari Onstad, Roger Paulsen, Kadir Talabani og Lars Emil Nielsen and stage manager Mette Nessvoll Høgdal.
Special thanks to Stiftelsen Arkivet and Kai Erland for hosting JURYEN and PARALLEL UNIVERSITY.

André Tribbensee


fredag 10. mars 2017

Lørdag, 11. mars, kl. 12-14
Ilesesettelse
«JURYEN - 12 EDSVORNE»
Sted: Stiftelsen Arkivet, Kristiansand
Regissør og dramaturg Harry Guttormsen jobber for øyeblikket med innøvingen av teaterstykket JURYEN - 12 EDSVORNE, også kjent som film klassiker »Twelve Angry Men». 
«Teamet bak JURYEN inviterer til en intim lesning og vil gi oss innsyn i arbeidsmetoden deres. Midtveis i prøveperioden ønsker de tilbakemeldinger på karakterer og situasjoner.
DET PARALLELLE UNIVERSITETET fortsetter derfor denne gangen på «ARKIVET». Stykket konfronterer med spørsmål om rettferdighet, fordommer og gruppedynamikk. Den anklagete ventes dødsstraff om den blir kjent skyldig. Det er ingen tilfeldighet at Guttormsen foreslo Arkivet som sted for gjennomgangen og dagens Parallelluniversitet. Guttormsen tok skuespillerne fra Kilden-stykket allerede med på research til Kristiansand tingrett for å oppleve rettsak i realiteten.
Følgende vil være tilstede og bidra på lørdag: regissør Harry Guttormsen og skuespillere Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen, Hege O. Enger, Even Rasmussen, Ulrik Waarli Grimstad, Steffen Mulder, Johannes Blåsternes, Nasrin Khusrawi, Ingrid Klem, Kari Onstad, Roger Paulsen, Kadir Talabani og Lars Emil Nielsen.
Det Parallelle Universitetet: André Tribbensee. Gjestgiver ved Arkivet: Kai Erland.

Det er gratis å være med på lørdag! Delta i samtalen etter innøvingen og gi skuespillerne gjerne tilbakemelding på karakterer og situasjoner. Møt opp på arkivet 10 på 12. Ved spørsmål ta kontakt med André Tribbensee 47237314.

For mere informasjon om stykket, premieren og forestillingen på Kilden i april: 

mandag 6. februar 2017

PU er et initiativ som vil bestå av prosesser som har blitt igangsatt under en rekke forberedende seminarer og sammlinger ved Kristiansand Kunsthall, i forbindelse med Sørlandsutstillingen 2017. 
Det er også en fordypning i interessen for individuelle og kollektive læringsprosesser. Ulike arbeids- og aksjonsgrupper, kunstnere, forskere og eksperter bidrar. PU er et initiativ av kunstner og kurator André Tribbensee.
Det er et åpent initiativ, der innoldet til det parallelle universitetet formes av dem som er med. Kontakt

Lørdag 11.02. 
kl. 18.00 
Åpning av Sørlandsutstillingen. Sted: Kristiansand Kunsthall.
PU: 5 min. kort intro av prosjektet om kunst som frisone for eksperimentering, rom for håp, og utviklingen av Det Parallelle Universitetet som først skapes gjennom deltakelse. PU vil ha sin begynnelse under Sørlandsutstillingen. Seminarene nedenfor har hatt som mål å åpne opp for utvidet bevissthet og forståelse for lærings og utdanningsprosesser og å invitere menneskene inn i prosjektet. PUs innhold formes av dem som er med.

Tirsdag 14.02. 
kl. 18.00 - ca. 20.00 Sted: Kristiansand Kunsthall.
Foredrag inkl. te-servering og rom for diskusjoner. 
Seminar, (del 1) om Joseph Beuys:  «Kunst = Kapital». Kunst og transformasjon. Praksis-vinklet seminarinnlegg om Joseph Beuys «utvidet kunstbegrep», politiske og pedagogiske prosjekter, basis-demokratiske tilnærminger til politikk og kunst, provokasjoner og opprøret han skapte ved kunstakademiet i Düsseldorf ved å åpne dørene for alle «Jeder ist ein Künstler», grunnleggelsen av Free International University.
(Del 2) om PU:  betydning for oss, hvordan vil vi at det parallelle universitetet ser ut? Hvor langt er vi villige til å gå? Kartlegging av ideer og behov i plenum, med seminar deltakerne. Aktivisme og selvorganisert utdanning som mulighet? Hva ønsker vi å fokusere på om vi hadde full frihet, om det hadde vært opp til oss? Hva bør det parallelle universitetet handle om, hvor burde det skjer, hva kunne det romme? Seminarholder: André Tribbensee

Onsdag 15.02.
kl. 09.15 -15.00 sted: Kristiansand Kunsthall
Heldags-seminar
«The educational turn»: om den pedagogiske vendingen i kunsten
Seminaret tematiserer forbindelser mellom kunst og pedagogikk siden 2000-tallet og historiske forløpere. Eksempler fra kunstprosjekter og eksperimentell utdanning, sosial og relasjonell kunstpraksis belyses, hvor spesielt kunstens og (ut-) danningens politiske dimensjoner undersøkes. 
Seminaret er offentlig, inngang er gratis, alle er velkommen! Ta med deg egen lunsjpakke!
Programmet er et samarbeid mellom André Tribbensee/Det Parallelle Universitetet og universitetslektor i kunstfagdidaktikk Anna Svingen-Austestad og professor i kunstfagdidaktikk Helene Illeris fra UiA/Fakultet for kunstfag. Studenter fra master i kunstfag deltar.
Start: kl. 09:15: Vandring i Sørlandsutstillingen og velkommen til Det Parrallelle Universitetet ved André Tribbensee.
Kl. 10:00: Forbindelser mellom kunst og pedagogikk ved professor Helene Illeris og universitetslektor Anna Svingen-Austestad fra UIA, Fakultet for kunstfag.
Kl. 12:00: Felles lunsj og samtaler. Alle tar med pålegg og brød, så deler vi ved langbordet.
Kl. 13.00 – 15:00: Kunstner og kurator André Tribbensee introduserer alternative og temporære kunstskoler og deres motivasjoner. Han vil presentere internasjonale eksempler samt egne prosjekter som Temporary Academy og Det Parallelle Universitetet under oppbygging. Seminaret avsluttes med en workshop som vil åpne for deltakernes involvering i utformingen av universitetet. 

Torsdag 16.02.
kl. 18 - ca. 20.00 sted: Kristiansand Kunsthall
«De undertryktes pedagogikk»/seminar om Paulo Freire
seminarleder: PhD Tormod Anundsen fra UIA fakultet for kunstfag. Medvirkende: Filip Ring og André Tribbensee.
Tormod Anundsen gir en innføring i Freires ideer om utdanning, undertrykkelse, dialog og frigjøring og stiller spørsmål til diskusjon. Sosionom og kantinologi-student Filip Ring forteller om betydningen av Freires impulser for sitt arbeide. Åpen samtale om relevansen av Freires ideer for vår praksis og utformingen av et parallellt universitet i Kristiansand. 
Vi diskuterer spørsmål om makt, tolknings-monopoler og nye former for kontroll og undertrykkelse, sett på bakgrunn av nyliberalistiske holdninger, «new public management» i utdanningssektoren og forandringene i et digitalisert samfunn. Med selvorganisert pedagogikk og aktivisme som svar, hvilke grep er vi villige til å anvende, hvilke rom vil vi innta?